برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در همایش

اساتید

2,500,000

ریال ایران

100

دلار امریکا

دانشجویان

2,000,000

ریال ایران

80

دلار امریکا

غیره

3,000,000

ریال ایران

150

دلار امریکا
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.