تماس با ما

 ایران، خراسان رضوی، مشهد مقدس، شهرک غرب، قاسم آباد، بلوار امامیه، امامیه ۴۲، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دبیرخانه همایش مرجعیت علمی در عصر ظهور

ایمیل : mahdaviyat@mshdiau.ac.ir 

تلفن :36229760-051

      09386347825   

 

 

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.