پنجمین پیش نشست تخصصی همایش بین المللی «مرجعیت علمی در عصر ظهور» با حضور و سخنرانی اندیشمندانی از کشورهای فرانسه، انگلستان و پاکستان و جمعی از دانشجویان جامعه المصطفی، در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد
05 دی 1402
پنجمین پیش نشست تخصصی همایش بین المللی «مرجعیت علمی در عصر ظهور» با حضور و سخنرانی اندیشمندانی از کشورهای فرانسه، انگلستان و پاکستان و جمعی از دانشجویان جامعه المصطفی، در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد

پنجمین پیش نشست تخصصی همایش بین المللی «مرجعیت علمی در عصر ظهور» با حضور و سخنرانی اندیشمندانی از کشورهای فرانسه، انگلستان و پاکستان و جمعی از دانشجویان جامعه المصطفی، در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.

در این نشست همچنین دکتر مرادی رییس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و دکتر دبیری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و دبیر همایش در سخنانی کوتاه که به زبان انگلیسی ارائه شد به معرفی این دانشگاه و اهمیت همایش مرجعیت علمی در عصر ظهور پرداختند  

این پیش نشست به همت حوزه پژوهشی و دبیرخانه مهدویت دانشگاه با موضوع «مرجعیت علمی درعصرظهور،امت وجامعه اسلامی» در دانشکده مهندسی برگزار شد