دومین پیش رویداد همایش بین المللی مرجعیت علمی در عصر ظهور با موضوع «مقاله،مساله یا راه حل» در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد
28 آبان 1402
دومین پیش رویداد همایش بین المللی مرجعیت علمی در عصر ظهور با موضوع «مقاله،مساله یا راه حل» در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد

در این نشست که اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز حضور داشتند دکتر دبیری با بیان تاریخچه تولید علم در ایران و جهان افزود: رشد علمی ایران از سال 1997 آغاز شد و در سال 2008 ایران با یک درصد ، سهامدار تولید علم در جهان شد و در حال حاضر با 2 درصد سهم تولید علم، رتبه 15 جهان را در اختیار دارد.

وی همچنین ماموریت ها و رسالت های دانشگاه های جهان را در تولید علم برشمرد و در ادامه، نبود چشم انداز علمی مشخص به ویژه در دانشگاه های دولتی کشور، عدم وجود عدالت آموزشی و اجتماعی، عدم اختصاص بودجه کافی برای پژوهش و تولید علم در دانشگاه ها، وابستگی بیشترین درآمد دانشگاه های دولتی به نفت و موازی کاری سازمان های متولی توسعه فناوری های نو در کشور را از جمله چالش های پیش روی تحقیق و توسعه و بهره وری علمی در کشور‌ عنوان کرد.

دکتر محمدرضا بزرگمهر نیز در این جلسه با بیان اینکه تعریف مشترکی از علم و مقاله نویسی در کشور وجود ندارد افزود: بنابراین نتیجه مطلوبی از نوشتن مقالات حاصل نمی گردد و معمولا مقالات منجر به حل مسائل اجتماعی نمی گردد.

وی همچنین با بیان اینکه در تعریف نوآوری و دانشگاه نیز اختلافات زیادی وجود دارد عنوان کرد: دانشگاه های ما در حال حاضر از پایین به بالا اداره می شوند. اداره دانشگاه ها باید تعینی باشد نه تعیینی. یعنی آیین نامه ها باید به مشورت برسد و چکش کاری شود تمام نواقص احتمالی آن برطرف شود سپس صادر گردد و نباید از دید خودمان یک آیین نامه صادر کنیم. همچنین تکلیف کردن دانشگاه ها به رساندن تعداد مقالات به یک عدد مشخص ، بار اضافی بر دانشگاه ها تحمیل می کند.