نشست تخصصی «یافته‌هایی پیرامون حضرت بقیه الله‌(عج)» در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد
20 آبان 1402
نشست تخصصی «یافته‌هایی پیرامون حضرت بقیه الله‌(عج)» در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، در این نشست تخصصی ، دکتر محمود مهدوی دامغانی محقق، مترجم، پژوهشگر، استادیار و دانشیار دانشگاه های فردوسی و آزاد مشهد با بیان اینکه سخن درباره حضرت بقیه الله بسیار گسترده است عنوان کرد: در قرآن مجید که سند افتخار مسلمانان است بیش از ۳۸ آیه درباره حضرت بقیه الله (عج) مطرح است و این موضوع تکلیف ما شیعیان را بسیار سنگین می‌کند.

وی عصر ظهور را بسیار امیدبخش خواند و با اشاره به پرداختن دانشمندان ، شعرا و علمای شیعه به موضوع عصر ظهور و حضرت بقیه الله افزود: ابوعلی سینا ، حافظ ، عطار ، مولوی ، شمس تبریزی و بسیاری از شاعران دیگر در آثار خود فراوان به عظمت و عنایت حضرت بقیه الله اشاره کرده‌اند و ما اگر خودمان را در برابر بقیه الله مسئول بدانیم و در هر لحظه بدانیم که یک ناظرغیبی بر اعمال ما نظارت می‌کند به جایی خواهیم رسید که ابن سینا رسید.

مرجعیت علمی پیش نیاز یک تمدن سازی است

دبیر همایش بین المللی مرجعیت علمی در عصر ظهور نیز در ابتدای این نشست با اشاره به همایش مرجعیت علمی گفت: این نشست تخصصی اولین پیش نشست همایش بین المللی مرجعیت علمی در عصر ظهور است. اولین راهکاری که در این همایش به آن می‌پردازیم خودباوری و توجه به فعالیت‌های علمی موثر در کشور است.

دکتر رحیم دبیری استفاده از فعالیت‌های نوآورانه بومی را دومین راهکار در همایش مرجعیت علمی عنوان کرد و افزود: همانطور که مقام معظم رهبری در این خصوص تاکید دارند باید به دنبال راه‌های جدید و میان برها باشیم و سومین راهکاری که در این همایش به آن پرداخته می‌شود ظرفیت تاریخی ایرانیان است.

وی همچنین تولید علوم خاص یا همان مرجعیت علمی را مهمترین راهکار این همایش بین المللی برشمرد و اظهار کرد: در مرجعیت علمی دنبال موضوعی برویم که دیگران به آن دست پیدا نکرده باشند. مرجعیت علمی پیش نیاز یک تمدن سازی است و ما می‌خواهیم تمدن ساز باشیم.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد مشهد با بیان فرمایش رهبری مبنی بر اینکه «ما در علوم باید به جایی برسیم که اگر کسی خواست موضوع جدیدی یاد بگیرد برود و زبان فارسی را یاد بگیرد پس باید به آن نقطه برسیم» افزود: ما دنبال این هستیم که دانشگاه تمدن آفرین و علم تمدن ساز ایجاد کنیم. در این همایش بر آنیم تا با تمسک به قرآن و اهل بیت این راه را جلو ببریم و گامی برداریم برای تمدن سازی اسلام و شیعه و سایر افکار و عقاید را به سمت خودمان جلب کنیم.