همایش بین‌المللی مرجعیت علمی در عصر ظهور با 6 محور و 30 موضوع علمی پژوهشی، از جمله برنامه‌های سومین جشنواره امامت و مهدویت دانشگاه آزاد اسلامی است که در استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد.
27 مرداد 1402
همایش بین‌المللی مرجعیت علمی در عصر ظهور با 6 محور و 30 موضوع علمی پژوهشی، از جمله برنامه‌های سومین جشنواره امامت و مهدویت دانشگاه آزاد اسلامی است که در استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

سخنرانان در این نشست ، راهبردهای نیل به مرجعیت علمی را بررسی و ضمن تاکید بر مرجعیت سازی علمی به ویژه در حوزه علوم انسانی ، چهار کارکرد معرفتی، اخلاقی، نافع بودن و سرآمدی را برای این موضوع لازم و ضروری دانستند. 
 
همایش بین‌المللی مرجعیت علمی در عصر ظهور با 6 محور و 30 موضوع علمی پژوهشی، از جمله برنامه‌های سومین جشنواره امامت و مهدویت دانشگاه آزاد اسلامی است که در استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد.