دیدار دکتر دبیری معاون پژوهش و فناوری واحد مشهد و دبیر همایش بین المللی مرجعیت علمی در عصر ظهور با با حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه شهرستان نیشابور .
18 مهر 1402
دیدار دکتر دبیری معاون پژوهش و فناوری واحد مشهد و دبیر همایش بین المللی مرجعیت علمی در عصر ظهور با با حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه شهرستان نیشابور .

حجت الاسلام سیدقاسم یعقوبی تصریح کرد: مرجعیت علمی باید منجر به تمدن سازی شود و در زندگی مردم اثر و نمود داشته باشد لذا وقتی می توانیم این کار را انجام دهیم که مطالبات، نیازها و اولویت های مردم عصر ظهور را بشناسیم.